Nasze archiwalia zostały poddane oględzinom przez dyplomowanego konserwatora. Okazało się, że wiele z nich wymaga konserwacji, część została wycofana z udostępnienia. Opakowania z tektury bezkwasowej zabezpieczą archiwalia przed dalszą destrukcją w oczekiwaniu na konserwację. 

Trwają prace związane z oczyszczaniem ksiąg z zabrudzeń.

Zadanie pn. „Zabezpieczenie jednostek archiwalnych Archiwum Karmelitów w Krakowie na Piasku opakowaniami ochronnym” dofinansowano ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wartość dofinansowania: 42 230,00 zł