Klasztor OO. Karmelitów na Piasku otrzymał w 2024 r. dofinansowanie na realizację kolejnego etapu prac konserwatorskich przy pergaminowych dokumentach ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Celem tegorocznego zadania jest pełna konserwacja 13 dokumentów pergaminowych wystawionych m.in. przez dwóch papieży oraz kardynałów i biskupów, materiały źródłowe do historii Polski i Krakowa, sporządzane dla klasztorów karmelitańskich w latach 1611-1884.Realizacja prac konserwatorskich pozwoli zachować i zabezpieczyć historyczne obiekty, a zaplanowana w ramach zadania zmiana sposobu przechowywania umożliwi ich bezpieczną ekspozycję. Po zakończeniu procesu konserwacji dokumenty zostaną zaprezentowane na ekspozycji czasowej w Klasztorze na Piasku w Krakowie, która będzie podsumowaniem wieloletniego projektu konserwacji dokumentów pergaminowych z karmelitańskich zbiorów.Zadanie pn. „Dziedzictwo Karmelu — konserwacja dokumentów pergaminowych ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego. Wartość dofinansowania: 36 000,00, całkowita wartość zadania: 48 700,00.