W grudniu 2022 roku zakończyły się prace związane z projektem konserwacji kolejnych 18 dokumentów pergaminowych ze zbiorów archiwum klasztoru karmelitów na Piasku. W obecnym projekcie pracami objęto 16 dokumentów kościelnych i 2 dokumenty władz świeckich. Kościelne dokumenty to większości przywileje i odpusty. Dwa dokumenty rozstrzygają spory o bractwo szkaplerzne w Krakowie z biskupem i dominikanami. Dokument królewski Jana Kazimierza z 1662 r. (AKKr Perg. 35) potwierdza przywileje dla klasztoru karmelitów dawnej obserwy w Bielsku Podlaskim, zaś dokument z 1622 r. (AKKr Perg. 23) wystawiony przez rajców miasta Lwowa zatwierdza najstarsze zapisy na rzecz klasztoru karmelitów we Lwowie. Największy dokument (AKKr Perg. 37) ma wymiary 89 x 63 cm. Jest to dokument zakonny z 1669 roku, w którym Marcin Charzewicz doktor św. teologii, prowincjał karmelitów w Polsce i na Litwie wymienia wszystkie przywileje bractwa Szkaplerza św.

W ramach projektu zostało przeprowadzonych dwadzieścia lekcji muzealno-kaligraficznych dla uczniów szkół podstawowych i licealistów. Uczestnicy zapoznawali się z rękopiśmienniczą twórczością dawnych stuleci (księgi liturgiczne, kodeksy biblioteczne, dokumenty pergaminowe), w tym zasadom tworzenia rękopisów, materiałami i narzędziami, a następnie próbowali swych umiejętności skryptorskich na warsztatach kaligrafii.

Zadanie pn. „Dziedzictwo Karmelu – konserwacja dokumentów pergaminowych ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania: 48 000,00, całkowita wartość zadania: 65 700,00.

Odnowione dokumenty w 2022 r.

AKKr Perg. 18
AKKr Perg. 23
AKKr Perg. 35
AKKr Perg. 37
AKKr Perg. 49
AKKr Perg. 50
AKKr Perg. 52
AKKr Perg. 56
AKKr Perg. 62
AKKr Perg. 63
AKKr Perg. 65
AKKr Perg. 66
AKKr Perg. 71
AKKr Perg. 74
AKKr Perg. 68
AKKr Perg. 74
AKKr Perg. 75
AKKr Perg. 78