Klasztor OO. Karmelitów na Piasku otrzymał dofinansowanie na realizację prac konserwatorskich przy kolejnych dyplomach pergaminowych ze zbiorów archiwum klasztornego.

Celem tegorocznego zadania jest pełna konserwacja 18 rękopiśmiennych dokumentów pergaminowych. To już 4 etap konserwacji dyplomów z naszych zbiorów. W tym roku wśród dokumentów przeznaczonych do konserwacji znalazły się m.in. dokument króla Zygmunta (1546), potwierdzający darowiznę obecnych ogrodów klasztornych na Piasku przez Jagiełłę (1401) oraz najstarszy zachowany w naszych zbiorach dokument pergaminowy wydany przez prowincjała polskiego (1608). Realizacja prac konserwatorskich pozwoli zachować i zabezpieczyć te wspaniałe, historyczne dokumenty, a zaplanowana w ramach zadania zmiana sposobu przechowywania umożliwi ich bezpieczną ekspozycję. Po zakończeniu procesu konserwacji dokumenty będą eksponowane na wystawie stałej w Muzeum Klasztornym OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano szereg lekcji muzealno-kaligraficznych.

Zadanie pn. „Dziedzictwo Karmelu — konserwacja dokumentów pergaminowych ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość dofinansowania: 47 488,00, całkowita wartość zadania: 59 600,00.