Klasztor OO. Karmelitów na Piasku otrzymał dofinansowanie na realizację prac konserwatorskich przy kolejnych dyplomach pergaminowych ze zbiorów archiwum klasztornego.

Celem tegorocznego zadania jest pełna konserwacja 18 rękopiśmiennych dokumentów pergaminowych. To unikatowe dokumenty pergaminowe, wystawione m.in. przez króla, papieży, biskupów w latach 1605-1889 dla klasztorów karmelitańskich (w Krakowie, Lwowie, Bielsku Podlaskim) oraz dokumenty zakonne dotyczące całych prowincji (małopolskiej i wielkopolskiej).

Realizacja prac konserwatorskich pozwoli zachować i zabezpieczyć te wspaniałe, historyczne dokumenty, a zaplanowana w ramach zadania zmiana sposobu przechowywania umożliwi ich bezpieczną ekspozycję. Po zakończeniu procesu konserwacji dokumenty będą eksponowane na wystawie stałej w Muzeum Klasztornym OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano szereg lekcji muzealno-kaligraficznych.

Zadanie pn. „Dziedzictwo Karmelu – konserwacja dokumentów pergaminowych ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania: 48 000,00, całkowita wartość zadania: 65 700,00.