W grudniu zakończył się projekt konserwacji dokumentów, jakiego w 2021 roku podjął się krakowski klasztor karmelitów na Piasku. Zakładał on odnowienie 17 dokumentów pergaminowych: papieskich, królewskich i jednego zakonnego. Konserwację przeprowadziła Ewa Pietrzak – dyplomowany konserwator dzieł sztuki wraz z zespołem konserwatorów z Pracowni EM w Krakowie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, oprócz konserwacji dokumentów zakupiono dwa regały do przechowywania odnowionych dyplomów pergaminowych. 

Dokumenty można oglądać w Muzeum i Archiwum Klasztoru Karmelitów na Piasku w Krakowie. Ze względów konserwatorskich będą one eksponowane na zmianę.

Dla prezentacji efektów prac konserwatorskich przygotowano dwa filmy, z których dowiedzieć się można o dokumentach kościelnych i królewskich oraz zobaczyć pokaz chryzografii – złotej iluminacji wzorowanej na inicjałach z odnowionych dokumentów.

Dokumenty papieskie i zakonne

Dokumenty królewskie

Projekt „Dziedzictwo Karmelu – konserwacja dokumentów pergaminowych ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Wartość dofinansowania: 49 500,00, całkowita wartość zadania: 61 932,73.