Otrzymaliśmy dotację dzięki, której będzie możliwe zabezpieczenie naszych archiwaliów przed zniszczeniem. Zaplanowaliśmy umieszczenie dokumentacji w formie księgi i poszytu w profesjonalne opakowania z tektury bezkwasowej. Uchroni to nasze archiwalia przed zniszczeniem mechanicznym (np. w czasie wyjmowania z półek, z powodu nietypowego formatu, etc.), pozwoli na zabepieczenie przed kurzem, a także podczas transportu.

Wszystkie archiwalia przeznaczone do tego projektu zostaną przeanalizowane przez dyplomowanego konserwatora w celu określenia stanu zachowania i wypracowania kierunku konserwacji na przyszłość. Poszczególne jednostki archiwalne zostną oczyszczone za pomocą zakupionego w ramach tego projketu specjalistycznego odkurzcza archiwalnego, a następnie umieszczone w opakowaniu ochronnym.

Zadanie pn. „Zabezpieczenie jednostek archiwalnych Archiwum Karmelitów w Krakowie na Piasku opakowaniami ochronnym” dofinansowano ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. wartość dofinansowania: 42 230,00 zł.