W grudniu 2023 roku zakończyły się prace związane z kolejnym etapem projektu konserwacji. Odnowiono 18 dokumentów pergaminowych ze zbiorów archiwum klasztoru karmelitów na Piasku. Pracami objęto 14 dokumentów kościelnych i cztery dokumenty władz świeckich. Kościelne dokumenty to większości przywileje i odpusty, w tym aż sześć dla kościoła karmelitów w Trembowli oraz po jednym we Lwowie i dla kościoła w Głębowicach (małopolskie), gdzie działało karmelitańskie bractwo szkaplerzne.

Trzy dokumenty zostały wystawione przez władców. Król Zygmunt Stary potwierdził w 1546 przekazanie karmelitom przez króla Władysława Jagiełłę ogrodów, na których do dzisiaj stoi klasztor na Piasku (Perg. 12). Dokumenty królów Władysława IV  (1638) i Jana Kazimierza  (1649) oraz rajców krakowskich (1577) dotyczą domów i ogrodów w Łobzowie i Kawiorach pod Krakowem, które posiadali karmelici. Przy tych dokumentach zachowały się dwie pieczęcie Władysława IV (Perg. 29) i radziecka krakowska (Perg.15).

Dokument z 1608 roku (Perg. 19) to najstarszy dokument prowincji polskiej karmelitów, jaki zachował się w zbiorach naszego archiwum. Jest barwnie zdobiony, zachowany w dwóch fragmentach. Wystawiony został  przez prowincjała karmelitów Wawrzyńca Drużyna i zawiera ustalenia dotyczące przepisów zakonnych.

W ramach projektu zostało przeprowadzonych dziesięć lekcji muzealno-kaligraficznych dla uczniów szkół podstawowych, licealistów i dorosłych. Uczestnicy zapoznawali się z rękopiśmienniczą twórczością dawnych stuleci (księgi liturgiczne, kodeksy biblioteczne, dokumenty pergaminowe), w tym zasadom tworzenia rękopisów, materiałami i narzędziami, a następnie próbowali swych umiejętności skryptorskich na warsztatach kaligrafii.

Zadanie pn. „Dziedzictwo Karmelu — konserwacja dokumentów pergaminowych ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania: 47 488,00, całkowita wartość zadania: 59 600,00.

 • AKKr Perg. 12

   

  AKKr Perg. 12
 •  

  AKKr Perg. 14
 •  

  AKKr Perg. 15
 •  

  AKKr Perg. 15
 •  

  AKKr Perg. 19
 •  

  AKKr Perg. 29
 •  

  AKKr Perg. 29
 •  

  AKKr Perg. 30
 •  

  AKKr Perg. 53
 •  

  AKKr Perg. 55
 •  

  AKKr Perg. 57
 •  

  AKKr Perg. 58
 •  

  AKKr Perg. 59
 •  

  AKKr Perg. 61
 •  

  AKKr Perg. 64
 •  

  AKKr Perg. 69
 •  

  AKKr Perg. 70
 •  

  AKKr Perg. 73
 •  

  AKKr Perg. 76
 •  

  AKKr Perg. 79